Serveis

Proiectum ofereix un ampli ventall de serveis de consultoria d'enginyeria civil, abarcant totes les fases de desenvolupament d'un projecte: planejament, estudis de viabilitat, estudis informatius, estudis d'alternatives, estudis de traçat, projectes bàsics, projectes constructius, projectes modificats, projectes d'obra executada i direccions d'obra.

Proiectum compta amb un equip especialista, podent oferir serveis de desenvolupament de projectes complerts, així com de les diferents activitats que l'integren. Així mateix, també ofereix serveis de delineació i assesorament tècnic.

 

 

Infraestructures del transport

Proiectum compta amb un equip especialista en traçat de carreteres abarcant projectes de noves vies, de millora i condicionament, d'eixamplaments de calçada, millora de ferms i itineraris de vianants. A més, desenvolupem  estudis de seguretat vial i de planificació viària.

        Obres hidràuliques         i mediambient

Proiectum desenvolupa tot tipus de projectes d'obres hidràuliques: canals, abastament, regadius, estudis d'inudabilitat (1D i 2D), càlcul de xarxes, informes d'inspecció de preses, classificació de preses i basses, Normes d'explotació, Plans d'emergència.

Estructures

Proiectum ofereix la possibilitat de realitzar projectes d'estructures, així com càlculs estructurals associats a altres projectes

           Urbanitzacions             i xarxes de serveis

L'equip de Proiectum ha dissenyat gran nombre d'urbanitzacions residencials i industrials, des del disseny viari a les  diferents xarxes de serveis

Depuració

Proiectum desenvolupa projectes de depuració i sanejament. L'equip ha realitzat projectes de xarxes de col·lectors en alta i en baixa, impulsions, EBAR´s, estacions depuradores d'aigües residuals, aportant-hi una valuosa experiència en el seu disseny. També compta amb col·laboradors amb un grau molt elevat de coneixement en la matèria, que ens permet abordar problemàtiques específiques.

Delineació i GIS

Proiectum compta amb un equip de delineació amb elevada experiència professional en projectes d'obra civil i ofereix aquest servei adaptant-se a les necessitats del client, oferint la màxima flexibilitat

 

 

 

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Proiectum Política de Privacitat i Avís legal | Política de cookies